Založ si blog

Dokážem splniť 111 cieľov za 1111 dní?

Mali ste niekedy nejaký cieľ?

Nemali, ale chceli ste vnútorne niečo dokázať?

Alebo ste nechceli nič a prišli ste sa iba inšpirovať?

a3785636408_16


 

Prečo som založil tieto stránky?

 

Tento blog som si založil hlavne z dôvodu, aby som dokázal prezentovať širokej verejnosti to, ako sa dokáže človek (z)meniť. Ak by som mal špecifikovať ciele tohto blogu, tak v tom prípade ich môžem stanoviť v počte dva.

1. cieľom je písanie denníka, ktorý bude zachytávať prierez jednotlivých týždňov v oblastiach – práca, hobby, osobný život a osobnostný rozvoj. Tento denník bude druhou časťou mojej autobiografickej knihy s názvom „Životom k životu“.

2. cieľom je, aby som svoje ciele verejne prezentoval, čím chcem spôsobovať tlak verejnosti a maximalizovať motiváciu pre ich dosiahnutie.

Budem maximálne pracovať na tom, aby som svoje ciele splnil. Ak by som Vás inšpiroval k niečomu podobnému, čo by viedlo k zlepšeniu Vášho života budem rád. A teraz bez okolkov, môžete sa pozrieť na moje ciele…

 1. napísal som 4 kvalitné e.Booky, ktoré majú vysokú mieru odozvy – klienti
 2. zarobil som 4 týždne po sebe 500 € a viac (zárobok za mesiac 2.000 € a viac)
 3. vlastním fungujúcu internetovú stránku, ktorá zarába mojim spolupracovníkom 20.000 € za rok!
 4. internetová stránka má aktívnu podporu cez účty na Facebook, Twitter a Google+
 5. zamestnal som vlastného asistenta, ktorý podporuje zvyšovanie obchodu pre môj tím
 6. otvoril som kancelárie v Bratislave so samostatným lídrom skupiny
 7. narodila sa nám dcérka, syn najneskôr v roku 2016
 8. kúpili sme 4-izbový byt s minimálnou metrážou 85 a viac m2
 9. byt sme si komplet zariadili bez úveru
 10. každý víkend sa venujem iba rodine
 11. chodíme 2x do mesiaca na výlety po Slovensku, Európe
 12. pravidelne hrávam tenis 1x do týždňa (nikdy mi nešiel, tak sa ho chcem naučiť)
 13. žijem zdravý život bez cigariet (aktuálne vyfajčím 15 – 20 ks denne)
 14. pribral som na 90 kilogramov svalovej hmoty!
 15. zvládol som zabehnúť akýkoľvek polmaratón v roku 2016!
 16. spravil som 1000 kľukov, 1000 drepov a 1000 sed ľahov za 1 deň!!!
 17. stal som sa najlepším strelcom v miestnej futbalovej lige (alebo dám nad 20 gólov za sezónu)
 18. som vyhodnotený za najlepšieho riaditeľa za rok v celej firme
 19. zarobil som minimálne 1.000 € za týždeň (4.000 € za mesiac minimálne)g
 20. vychoval som 8 manažérov v roku 2016!
 21. moji spolupracovníci zarobili 2.000 € na hlavu (priemer)
 22. odbehol som 50 kilometrov za jeden mesiac v roku 2016
 23. odbehol som 100 kilometrov za jeden mesiac v roku 2016
 24. odbehol som 50 kilometrov za jeden týždeň v roku 2016
 25. založil som internetovú stránku zameranú na personálne obsadenie pracovných pozícií
 26. natočil som motivačné video na personálnu internetovú stránku v hodnote 2.000 €
 27. rozdal som 6 nových tabletov povýšeným nováčikom v jednom mesiaci v roku 2016
 28. spravil som 250.000 skupinových bodov za rok s celým mojim tímom
 29. moja štruktúra sa rozrástla na 20 aktívnych spolupracovníkov (noví spolupracovníci vs. skúsení)
 30. zobral som moju rodinu na dovolenku „Taliansko autom“!
 31. oženil som sa v krásnom kaštieli pod holým nebom, bavíme sa do rána
 32. kúpil som veľké rodinné auto Dodge Journey alebo Fiat Freemont (do 20.000 €)
 33. bol som na zápase 1. Bundesligy (FC St. Pauli)
 34. bol som s rodinkou na predĺženom víkende v Drážďanoch
 35. mám 15 a viac aktívnych spolupracovníkov v Nitre
 36. mám rozbehnutú personálnu kampaň na UPSVAR, VŠ, Spolupracovníci
 37. spravil som 60 výberových pohovorov s potenciálnymi novými spolupracovníkmi za mesiac
 38. bol som na zápase 1. Škótskej ligy (Celtic Glasgow)
 39. začal som hrať futbal za peniaze (50% svojej odmeny darujem na Dobrého Anjela)
 40. kúpil som si Jaguar XF (ročník 2013) do 30.000 €
 41. povýšil som 4 nových oblastných riaditeľov
 42. moje riaditeľstvo je lídrom v náboroch (v celej firme)
 43. mám aspoň jedného obchodníka v TOP 5 za celý rok!
 44. YOY 150% (rast z 60.000 na 150.000 bodov!)
 45. kúpil som 2 izbový byt v Nitre za účelom prenájmu
 46. každý večer si čítam knihy (minimálne 2 mesiace v kuse, minimálne 4x do týždňa)
 47. prečítam 15 kníh za rok!
 48. mám povýšeného manažéra v 2 línii
 49. mám 10 aktívnych lídrov, ktorí absolvovali školenie PS
 50. mám 2. fungujúcu internetovú stránku, ktorá je zameraná tiež na nábor (radím kolegom)
 51. napísal som 2 e.Booky na témy vedenia a zapracovania nových spolupracovníkov
 52. napísal som 2 e.Booky na tému efektívnej práce s klientom
 53. píšem minimálne 1 článok týždenne na moju internetovú stránku zameranú na klientov
 54. všetci moji skúsený spolupracovníci (spolupráca 6 mesiacov a viac) majú dostatok odporúčaní
 55. natočil som 4 videá na tému práca s klientom, vedenie skupiny na personálnu stránku
 56. bol som s rodinkou na dovolenke v Chorvátsku na celý týždeň autom v RD
 57. kúpil som pozemok na výstavbu vlastného RD (v hodnote do 50.000 €)
 58. zarobil som minimálne 2.000 € za týždeň (minimálne 8.000 € za mesiac)
 59. mám 70% spolupracovníkov v A klube
 60. spravili sme si s mojimi TOP manažérmi predĺžený víkend s PARTY v Prahe
 61. otvoril som kanceláriu v Trenčíne so samostatným lídrom skupiny!
 62. jedol som praženicu s hríbami
 63. bol som na sushi a ochutnal som minimálne 3 druhy
 64. spravil som výstup na Rysy s plynovou bombou na krosnách
 65. silvester na chate s mojimi spolupracovníkmi a partnermi
 66. spravil som na bicykli 80 km za deň!
 67. absolvoval som Spartana až do konca
 68. aktívne píšem denník už 2 mesiace (minimálne 3 krátke články za týždeň)
 69. napísal som svoju autobiografiu „Životom k životu“ ktorá má 128 strán!
 70. chodím každý deň do práce v obleku a s kravatou!
 71. kúpil som si 4 nové obleky v ZARE v Nemecku na dovolenke
 72. vybehol som na Zobor pri Pyramídu od liečebáku pod 20 minút
 73. naučil som sa hrať na ústnej harmonike
 74. absolvoval som základy tanca – ešte pred svadbou
 75. chodím 2x do týždňa do fitness (mám permanentku) a mám aj parťáka!
 76. každý mesiac (minimálne 6 mesiacov za sebou) robím vyhodnotenie
 77. každý kvartál mám veľké víkendové školenie
 78. som najväčší riaditeľ v spoločnosti s najrýchlejším rastom
 79. mám 4 samostatných manažérov/riaditeľov
 80. spustil som projekt „podpora futbalu“, ktorý má veľký úspech
 81. investujem do osobnostného rozvoja cez 1.000 € ročne
 82. bol som s rodinou 2 týždne v Anglicku a Škótsku
 83. naučil som sa po Anglicky
 84. bol som s rodinou v Miláne na 5 dní
 85. dám si vypracovať projekt na vlastný RD
 86. podpíšem kontrakt s 10 RK (Affiliate partnerstvo)
 87. podpíšem kontrakt s 4 Developermi (AP)
 88. mám prvého reklamného kolegu (Klub A)
 89. absolvoval som výlet vlakom do Prahy s rodinou
 90. absolvoval som výstup na Pyramídu so stanovaním s tímom
 91. každý mesiac chata pre najlepších s tímu
 92. mám každý týždeň pravidelne min. 10 náborových stretnutí
 93. absolvoval som PARTY v Tatrách s tímom!
 94. otvoril som kanceláriu so samostatným lídrom v Trnave!
 95. v roku 2016 som podpísal spoluprácu s 10 ľuďmi z trhu
 96. prekročil som hranicu 50.000 BODOV
 97. v 1. Kvartáli roku 2016 som spravil osobný výkon cez 20.000 B
 98. povýšil som 1. Senior Experta
 99. získal som pozíciu Regionálneho riaditeľa
 100. mám prepracovaný a preverený systém na zapracovanie nových spolupracovníkov
 101. moji spolupracovníci v 1 línii otvorili 2 nové kancelárie
 102. s mojou štruktúrou financujeme 1. developerský projekt (hypotekárne úvery – byty)
 103. dal som spraviť sponzorské dresy môjmu futbalovému klubu a na štadión som si dal reklamu
 104. fanpage môjho tímu zameraný na klientov má 1.000 likov
 105. vo FB skupine môjho riaditeľstva je aktívny každý spolupracovník, každej línie
 106. mám pravidelný týždeň a moji spolupracovníci na základe neho rastú (aktivity, výkon, rozvoj…)
 107. vstávam každé ráno o 6:00 a jednu hodinu aktívne športujem
 108. 4 dni v týždni pracujem maximálne do 18:00 (od 18:00 som home office)
 109. absolvujem s kolegami let balónom
 110. dal som 5 gólov v jednom majstrovskom zápase!
 111. Nahral som svoj vlastný reggae album s 10 pesničkami!

BONUS: Na konci tejto cesty, 16.01.2019 budem mať na FB Fanpage 20.000 likov!!!

 

V prípade, že by som dokázal dosiahnuť v niektorých oblastiach aj sponzoring, či finančnú odmenu za prípadnú návštevnosť a následnú platenú reklamu tejto, či iných stránok, týmto dávam verejný prísľub, že 50% prípadných ziskov z tejto stránky pôjdu na dobrú vec (bližšia špecifikácia prísľubu tu!). Ešte pred tým, ako odhalím svoje ciele, chcem totuo cestou poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú, podporovali a stoja pri mne… ĎAKUJEM!

Ako autor mám vyhradené právo na to, že môžem maximálne 5 cieľov prepísať a nahradiť za iné. V čase, totiž nemusia byť aktuálne, aj keď si za všetkými týmito cieľmi stojím na 100%. Samozrejme, že ich môžem nahradiť iba za ciele, ktoré budú svojou náročnosťou adekvátne tomu, ktorý nahradím!

 

GR

Vlastný dôchodok? Slovenský investičný trend budúcnosti!

10.01.2016

Vlastný dôchodok? Slovenský investičný trend budúcnosti! Aj takýmto spôsobom by som mohol v krátkosti zhrnúť určite diskutovanú tému, ktorá je ešte stále v očiach generácie „nedožijem viac »

Kúpa (investičnej) nehnuteľnosti kvôli zisku?

09.01.2016

KÚPA (INVESTIČNEJ) NEHNUTEĽNOSTI KVÔLI ZISKU? V NITRE A JEJ OKOLÍ URČITE! Po kratšej dobe opätovne riešime otázku nášho ďalšieho dlhodobého klienta a to „kúpu nehnuteľnosti ako investičný viac »

Všetko a vždy. ..

04.01.2016

Stefan Löfven

Švédsky parlament odmietol Löfvena ako premiéra

14.12.2018 16:55

Tri mesiace po parlamentných voľbách, ktoré skončili patom, Švédsko stále nemá vládu.

francúzsko, žlté vesty

Francúzske úrady a polícia sa pripravujú na ďalšie kolo protestov žltých viest

14.12.2018 16:17

V Paríži i ďalších mestách zatvorených mnoho múzeí, galérií a ďalších pamätihodností.

kurča, hydina, kura, mäso

Lacné ukrajinské kurence hydinárom nevoňajú, nemusia byť kvalitné

14.12.2018 16:12

Slovensko sa podľa potravinárskej komory stalo krajinou, do ktorej mieria stovky kamiónov naložených lacným ukrajinským hydinovým mäsom.

parlament,

Voľby by v novembri vyhral Smer pred SaS a OĽaNO, bugárovci mimo

14.12.2018 16:09

Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo sedem strán vrátane KDH.

George Reeve

Aj keď sa ti nedarí tak ako by si chcel, nikdy ti nič nebráni stanoviť si cieľ! Keď zo svojim cieľom začneš dennodenne žiť, veľmi rýchlo pochopíš, že dá sa naplniť!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 6976x
Priemerná čítanosť článkov: 1395x

Autor blogu

Kategórie

Archív